inschrijven

inschrijven

Algemene voorwaarden: aansprakelijkheid

De dojo wordt betreden op eigen risico. Op het moment dat u zich opgeeft voor een proefles, de beginnerscursus dan wel als lid van SKCA, heeft u deze uitsluiting van aansprakelijkheid aanvaard.

  1. Deelname aan activiteiten van SKCA geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. SKCA kan door de deelnemer derhalve niet aansprakelijk gesteld worden door schade voortvloeiend uit een ongeval, letsel of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten.
  2. SKCA is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers aan activiteiten van SKCA.
  3. De deelnemer is gehouden de aanwijzingen van de leiding van SKCA, in ieders belang en ter verzekering van hygiëne, veiligheid en een goed verloop van de activiteiten, onverwijld op te volgen.
  4. Leden die schade toebrengen aan de eigendommen van de SKCA dienen die schade op eerste verzoek volledig te vergoeden.
INSCHRIJFFORMULIERleden@skca.org
Mocht het niet lukken om het schrijfformulier op je computer  in te vullen, dan kan je 'm printen en inleveren bij de docent.