examens

examens

De kyu-graadexamens worden 2 keer in het jaar afgenomen. Normaal gesproken vindt dit plaats in juni en december.

Examen voor de boeg? Bekijk hier de exameneisen voor de kyu-graden. Kies jouw te behalen graad om te zien wat het examenprogramma is. Als richtlijn hanteren wij dat voor deelname aan een kyugraad-examen de kandidaat minimaal 30 trainingen bij het SKCA gevolgd moet hebben. Voor bruine band examens (3de t/m 1ste kyu) geldt een aantal van 60 trainingen.
Onze kyugraadeisen bereiden je voor op de danexamens bij de WTKO van Richard Amos. De dvd-serie van Richard Amos geeft je waardevolle inhoudelijke informatie.
De dangraadexameneisen van de KBN kun je hier downloaden. Vermeld bij inschrijving het aansluitnummer van de club: 05-158.